7 ca phẫu thuật thẩm mỹ đi vào lịch sử thế giới

Phương pháp điều trị cho việc sửa chữa tính thẩm mỹ của mũi bị gãy lần đầu tiên được đề cập trong các ghi chép cổ của người Ai Cập. Một đoạn ghi chép này đã miêu tả rõ quá trình phẫu thuật thẩm mỹ từ 3.000 – 2.500 năm trước công nguyên. Kỹ…